Burde vi bruke tid på dataspill i skolen?

Når jeg har diskutert planene om å bruke dataspill som et verktøy for å oppnå kompetansemål har jeg ofte blitt møtt med en respons av typen: “Ungdommer spiller da mer enn nok dataspill hjemme allerede. Burde vi virkelig bruke tid på dette i skolen også?”

Slik jeg ser det bygger dette spørsmålet på feil premiss. Det er helt riktig at mange ungdommer tilbringer mye tid på å spille hjemme. Like fullt anser jeg ikke dette som et gyldig argument for at man bør unngå å bruke dataspill i skolen. Mange av våre elever kan bruke mye av fritiden sin på litteratur eller film. Det er få lærere som mener at å bruke tid på disse aktivitetene i skolen er bortkastet.

Jeg mener at de vesentlige spørsmålene en bør stille seg når en velger hvilken læremidler man skal bruke er, for det første: “Har dette potensiale for å være lærererikt?”, og hvis man kan svare ja til det: “Hvordan kan dette utnyttes for å til best mulig grad legge til rette for elevenes læring?” Disse spørsmålene bør ligge til grunn hver gang man velger ut et læremiddel, uavhengig av om man skal arbeide med en læreboktekst, et skuespill, en episode av The Simpsons, eller et dataspill.

For at et vilkårlig læremiddel skal være hensiktsmessig for elevers læring, kreves det en kyndig pedagog som kan sette det inn i en god, læringsfremmende kontekst. Om en klasse har fått i oppgave å lese en roman, er det pedagogens ansvar å sørge for at det foreligger et fullstendig undervisningsopplegg, designet for å maksimere elevenes læringsutbytte. Før de begynner å lese, kan man sette elevene inn i den historiske og kulturelle konteksten romanen var skrevet i. Mens de leser, og etter at de er ferdige, kan elevene gjøre ytterligere studier av romanen, delta i diskusjoner, skrive tekster, gi presentasjoner eller et utall andre aktiviteter.

Om en bruker dataspill i undervisningen, er de samme prinsippene selvfølgelig tilstede. Civilization IV er ikke i seg selv et eksepsjonelt læringsfremmende spill, på samme måte som Et dukkehjem ikke er et eksepsjonelt læringsfremmende skuespill, eller Fluenes herre ikke er en eksepsjonelt læringsfremmende roman. Undervisingsopplegget som er lagt opp rundt spillet, skuespillet eller romanen er langt langt viktigere enn hvilket spill, skuespill, roman, eller annet medium som benyttes.

Vi planlegger å bruke fire uker hvor Civilization IV kommer til å være et sentralt verktøy i undervisningen av samfunnsfag, engelsk og norsk. Det utgjør 12 x 45 minutter per uke. Vi regner med at i underkant av halvparten av denne tiden vil bli brukt på spilling. Mens elevene spiller forventer vi at de loggfører spillets gang (hvilke teknologier som utvikles, nye byer, valg av styresett, diplomatiske forbindelser osv.). Elevene skal bruke spillet til å utforske konsepter som ressursproblematikk, møter mellom urfolk og kolonimakter, globalisering osv. I tillegg til spillet forventer vi også at elevene setter seg inn i en rekke ulike kilder som kaster ytterligere lys på disse konseptene.

Uavhengig av hvilke fag en underviser, og hvilke kompetansemål man ønsker å nå, har en lærer et arsenal av ulike metoder og hjelpemidler som kan benyttes. Over de kommende månedene kommer vi til å jobbe for å vise at bruk av dataspill er et veldig gjennomførbart alternativ.

Advertisements

About teacheraleks

Teacher, and Games and Learning Specialist at Nordahl Grieg Upper Secondary School in Bergen, Norway.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Burde vi bruke tid på dataspill i skolen?

 1. xarnex81 says:

  Hei, Synes dette høres veldig spennende ut, har selv tenkt på muligheten for å bruke dataspill i undervisningen og kunne svært gjerne tenke meg å følge bloggen deres. Mulig å bli invitert til å følge slik at jeg kan bli varslet ved oppdateringer?

  Mvh. Arne Kristoffer Haaland

  • teacheraleks says:

   Hei Arne.

   Så flott at du vil følge prosjektet vårt. Greieste måten å holde seg oppdatert er enten ved å trykke “follow” i øverste venstre hjørne når du er inne på bloggen. Da tror jeg det går å sette det opp slik at du får mail hver gang vi poster noe nytt. Ellers kan du også følge oss på twitter. WordPress poster automatisk til min twitterfeed: @Alhusoy når vi publiserer nye innlegg

 2. Pingback: Spill i skolen – 9 aktuelle artikler « Spillvev

 3. Pingback: Civilization IV - dataspill i undervisningen | Grunnskole.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s